ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Μαθηματικά κ’ στοιχ. Στατιστικής Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχές Οργάνωσης κ’ Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΓ’ Ημερησίου
Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Νεοελληνική Λογοτεχνεία Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Βιολογία Θετικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Μαθηματικά Θετικής – Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχαία Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Χημεία Θετικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής)Γ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΓενικήςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Βιολογία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
ΑρχαίαΓ’ Ημερησίου
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Βιολογία ΘετικήςΓ΄ Ημερησίου
ΑΟΔΕΓ’ Ημερησίου
Νεοελληνικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού
Λατινικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Χημεία ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Προγραμματισμός ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Α.Ο.Θ.Γ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική ΚατεύθυνσηςΓ΄ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)

Μαθηματικά ΓενικήςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Βιολογία ΘετικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Α.Ο.Δ.Ε.Γ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Νεοελληνικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχαία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Ανάπτυξη ΕφαρμογώνΓ΄ Ημερησίου
Χημεία ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Λατινικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Φυσική Τεχνολογικής – ΘετικήςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΓενικήςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΒιολογίαΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Α.Ο.Θ.Γ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Βιολογία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχαία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Ανάπτυξη ΕφαρμογώνΓ΄ Ημερησίου
Χημεία ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου
Λατινικά ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου
Φυσική ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου
Ιστορία ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου
ΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Έκθεση
Αρχαία (ανθρ. σπουδών)
Μαθηματικά (θετικών – πληροφ. & οικονομικών σπουδών)
Φυσική
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Ιστορία
Χημεία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Λατινικά
Βιολογία (γενικής παιδείας)
Βιολογία (θετικού προσανατολισμού)
Μαθηματικά (γενικής παιδείας)
Ιστοριά (γενικής παιδείας)


ΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νέα Ελληνικά
Αρχαία (ανθρ. σπουδών)
Μαθηματικά (θετικών–πληροφ.&οικονομικών σπουδών)
Ιστορία
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Φυσική
Χημεία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Λατινικά
Βιολογία (γενικής παιδείας)
Βιολογία (θετικών σπουδών)


ΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Έκθεση
Αρχαία
Μαθηματικά
Ιστορία
Φυσική
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Λατινικά
Χημεία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Βιολογία (κατεύθυνσης)
Βιολογία (γενικής παιδείας)