ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Μαθηματικά κ’ στοιχ. Στατιστικής Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχές Οργάνωσης κ’ Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΓ’ Ημερησίου
Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Νεοελληνική Λογοτεχνεία Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Βιολογία Θετικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Μαθηματικά Θετικής – Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχαία Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσηςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Χημεία Θετικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής)Γ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΓενικήςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Βιολογία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
ΑρχαίαΓ’ Ημερησίου
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Βιολογία ΘετικήςΓ΄ Ημερησίου
ΑΟΔΕΓ’ Ημερησίου
Νεοελληνικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού
Λατινικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Χημεία ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Προγραμματισμός ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Α.Ο.Θ.Γ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Φυσική ΚατεύθυνσηςΓ΄ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)

Μαθηματικά ΓενικήςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Βιολογία ΘετικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Α.Ο.Δ.Ε.Γ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Νεοελληνικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχαία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Ανάπτυξη ΕφαρμογώνΓ΄ Ημερησίου
Χημεία ΚατεύθυνσηςΓ’ Ημερησίου
Λατινικά ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Φυσική Τεχνολογικής – ΘετικήςΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΓενικήςΓ΄ Ημερησίου, Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΒιολογίαΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Α.Ο.Θ.Γ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Βιολογία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου, Δ’ Εσπερινού, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Αρχαία ΘεωρητικήςΓ’ Ημερησίου
Ανάπτυξη ΕφαρμογώνΓ΄ Ημερησίου
Χημεία ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου
Λατινικά ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου
Φυσική ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου, ΕΠΑΛ(ομ. Β΄)
Ιστορία ΓενικήςΓ’ Ημερησίου
Ιστορία ΠροσανατολισμούΓ’ Ημερησίου
ΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Έκθεση
Αρχαία (ανθρ. σπουδών)
Μαθηματικά (θετικών – πληροφ. & οικονομικών σπουδών)
Φυσική
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Ιστορία
Χημεία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Λατινικά
Βιολογία (γενικής παιδείας)
Βιολογία (θετικού προσανατολισμού)
Μαθηματικά (γενικής παιδείας)
Ιστοριά (γενικής παιδείας)