Ρομποτική

Τι είναι Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές συναρμολογούν και προγραμματίζουν μια ρομποτική κατασκευή, η οποία είναι απαραίτητη για να επιλυθεί ένα πρόβλημα στο σενάριο-project που πραγματεύονται. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και ο καθένας έχει διακριτούς ρόλους.
Τα μαθήματα ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M. Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics]

 • Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια, πίεση, δυνάμεις)
 • Μαθηματικά-Γεωμετρία (αναλογίες, μεγέθη, περίμετρος,)
 • Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, κ.α.)
 • Προγραμματισμός (αλγοριθμική αντίληψη, ψηφιακή νοημοσύνη)

Ικανότητες που αναπτύσσονται μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική.

 • Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων)
 • Αντίληψη – Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
 • Ομαδική εργασία (κοινωνικοποίηση)
 • Επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
 • Διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, παρουσίαση λύσης)
 • Νοητικές δεξιότητες (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη).

Υλικό που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική ρομποτική

Προσχολική Ηλικία

Οι κατασκευές πραγματοποιούνται με εκπαιδευτικό υλικό της σειράς LEGO DUPLO Education. Περιλαμβάνουν όλα τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται για τη διδασκαλία των μαθητών, σχετικά με το πως λειτουργούν οι απλές μηχανές και τι σημασία έχουν στην καθημερινή μας ζωή.

 

BeeBot

Tο BeeBot, η «έξυπνη μέλισσα», αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα προγραμματιζόμενα ρομπότ δαπέδου. Την προγραμματίζουν με τα κουμπιά που φέρει στο επάνω μέρος της, με σκοπό να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή πάνω σε ένα εκπαιδευτικό δάπεδο.

Τάξεις: Α, Β, Γ, Δ

Χρησιμοποιούμε τα εκπαιδευτικά πακέτα LEGO Simple machines με τα οποία οι μαθητές δημιουργούν κατασκευές κλιμακωτής δυσκολίας μπαίνοντας έτσι σε πιο σύνθετες έννοιες της μηχανικής, της φυσικής και της γεωμετρίας απολαμβάνοντας πολλαπλά οφέλη όπως:

 • Εξερεύνηση των απλών μηχανημάτων, των μηχανισμών και των δομών
 • Προγραμματισμός και εισαγωγή στην αλγοριθμική σκέψη
 • Κλίμακες βαθμονόμησης
 • Μετάδοση κίνησης (γρανάζια, μοχλοί, τροχαλίες, άξονες)
 • Μέτρηση απόστασης, χρόνου, ταχύτητας, βάρους, εμβαδού & περιμέτρου

Τάξεις: Δ, Ε, ΣΤ

Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές με την βοήθεια των μηχανοκίνητων μοντέλων της LEGΟ WeDo2 και τα ειδικά διαμορφωμένα σενάρια σχετικά με την ενέργεια, την ανακύκλωση, τη βιολογία, τα φυσικά φαινόμενα, τον πλανήτη, το διάστημα κλπ.

Οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν δίνοντας “ζωή” στις δημιουργίες τους. Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιείται το επίσημο λογισμικό της LEGO® και το ελεύθερο λογισμικό Scratch, με την βοήθεια των οποίων οι μαθητές αναπτύσσουν την αλγοριθμική τους σκέψη, μαθαίνοντας έννοιες όπως: μεταβλητές, δομή αλγορίθμου, συνθήκες επιλογής, δομή επανάληψης, διάδραση με τον χρήστη.