ΕΠΑΛ

Το φροντιστήριο ΕΡΕΥΝΑ έχοντας 40 και πλέον χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση δημιουργεί ολιγομελή τμήματα για την υποστήριξη των μαθητών που φοιτούν στα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια. Διαθέτουμε έμπειρη επιστημονική ομάδα και εξειδικευμένα σχολικά βοηθήματα τα οποία μέσω της συστηματικής οργάνωσης του φροντιστηρίου μας πετυχαίνουν την ενίσχυση των μαθητών μας..

Στόχος μας δεν είναι απλά ένας καλύτερος βαθμός στο σχολείο αλλά η έγκυρη και επιτυχής προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Α ΕΠΑΛΒ ΕΠΑΛΓ ΕΠΑΛ
2 ώρες Άλγεβρα3 ώρες Άλγεβρα4 ώρες Μαθηματικά
2 ώρες Γεωμετρία2 ώρες Έκθεση2 ώρες Έκθεση
2 ώρες Έκθεση1 ώρα Μάθημα ειδικότητας 1
2 ώρες Φυσική1 ώρα Μάθημα ειδικότητας 2
2 ώρες Χημεία