Δημοτικό

Το φροντιστήριο ΕΡΕΥΝΑ έχοντας την γνώση και την εμπειρία 40 και πλέον χρόνων στον χώρο της εκπαίδευσης δημιουργεί ξανά!!

Στο χώρο μας θα λειτουργήσει Κέντρο Μελέτης για μαθητές Δημοτικού!! Ένα κέντρο το οποίο φιλοδοξεί να κάνει το διάβασμά ευχάριστο και αποτελεσματικό τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς.

Εσείς παραλαμβάνετε τους μαθητές πλήρως προετοιμασμένους για την επόμενη σχολική μέρα και έτσι έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε μαζί τον ελεύθερο χρόνο τους.

Το  Κέντρο  Μελέτης  ΕΡΕΥΝΑ  έχει  ως  στόχο  να  προσφέρει  όλη  την  απαραίτητη υποστήριξη  στην καθημερινή  μελέτη  των  μαθημάτων   με  τη  συνδρομή  αξιόλογου διδακτικού  προσωπικού. Δημιουργούμε  τμήματα    Α’  –  Β’  –  Γ’    και    Δ’  –  Ε’  –  ΣΤ’    δημοτικού. Τα παιδιά στο Κέντρο Μελέτης  ΕΡΕΥΝΑ   μαθαίνουν:

  • να οργανώνουν την μελέτη τους
  • να βελτιώνουν τον τρόπο που διαβάζουν
  • να διαχειρίζονται το χρόνο τους
  • να κάνουν επανάληψη

Το Πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει:

  • 3  ώρες  καθημερινή  σχολική  μελέτη  από Δευτέρα έως Παρασκευή
  • Ειδικός  καθηγητής  –  παιδαγωγός   ένας  σε  κάθε  ομάδα  παιδιών
  • Εξειδικευμένα  βοηθήματα  που  καλύπτουν  όλα  τα  μαθήματα  κάθε  τάξης