Παναγιώτης Θεοδώρου

ΧΗΜΙΚΟΣ

Το ενδιαφέρον για την επιστήμη της Χημείας υπήρξε ήδη απ’ τα μαθητικά μου χρόνια. Η εικοσάχρονη εμπειρία μου στις αίθουσες των φροντιστηρίων απέδειξε τελικά πως η διαρκής μελέτη και ενημέρωση, η οργάνωση, η μεταδοτικότητα και, κυρίως, η αγάπη για τους μαθητές αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία για την πετυχημένη πορεία ενός καθηγητή.