Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (θετικών σπουδών)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΦΤΑΣΕ

Η Γ Λυκείου έχει πολλές προκλήσεις. Οι μαθητές εκτός από το μαθησιακό κομμάτι έχουν να αντιμετωπίσουν και το άγχος των εξετάσεων, σε μια χρονιά που αναμφισβήτητα καθορίζει το μέλλον τους.

Για το λόγο αυτό υπάρχει αυστηρός προγραμματισμός  της ύλης και τακτικές γραπτές εξετάσεις, ενώ ταυτόχρονα σε συνεργασία με τους γονείς βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τα παιδιά. Εξάλλου θεωρούμε την επιτυχία τους προσωπική μας υπόθεση.

Βιολογία
Χημεία
Φυσική
Έκθεση
ΘΕΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΘΕΜΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ   ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Από το σχολικό έτος 2015-2016 εφαρμόζεται και στη Γ’ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής παιδείας και

Τρεις ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού με πέντε επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης.

Κάθε ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα, αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα, τα οποία διδάσκονται σε 15 ώρες.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας θα διδάσκονται σε 17 ώρες.

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

Τα επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

 • 1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
 • 2ο Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
 • 3ο Επιστημονικό πεδίο: Σπουδές Υγείας και Ζωής
 • 4ο Επιστημονικό πεδίο: Παιδαγωγικές Σπουδές
 • 5ο Επιστημονικό πεδίο: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, ισχύουν τα εξής:

Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης των τριών τάξεων του Λυκείου δεν έχει καμία συμμετοχή για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εισαγωγή εξαρτάται μόνον από τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, που μπορεί να είναι τέσσερα (4) ή πέντε (5), ανάλογα με τις επιθυμίες των υποψηφίων.

Δίνονται στους υποψήφιους οι εξής δυνατότητες:

 1. Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μόνον επιστημονικό πεδίο.
 2. Να δώσουν εξετάσεις σε πέντε (5) μαθήματα και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δύο επιστημονικά πεδία.
 3. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία (3) επιστημονικά πεδία, το ένα (1) ή τα δύο (2).
 4. Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι δυνατή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
 5. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο (2) από τα τέσσερα μαθήματα, που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο, θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

 • Κάθε ομάδα προσανατολισμού έχει τρία (3) κοινά μαθήματα, που απαιτούνται για όλα τα επιστημονικά πεδία στα οποία έχει πρόσβαση η ομάδα αυτή.
 • Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
 • Το πέμπτο (5ο) μάθημα αντιστοιχεί σε δεύτερο (2ο) επιστημονικό πεδίο.
 • Κάθε ομάδα προσανατολισμού δίνει τρεις επιλογές, από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία (1) ή δύο (2).

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε αυτήν την ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

 1. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού πεδίου.
 2. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό πεδίο.
 3. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό πεδίο.
 4. Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και σε άλλα δύο (2), τότε έχουν πρόσβαση σε δύο επιστημονικά πεδία.

Οι Συντελεστές των Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας που ισχύουν για τον προσδιορισμό των μορίων των υποψηφίων, από κάθε Ομάδα Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016 είναι οι εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1,3

β) Φυσική Προσανατολισμού: 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού: 1,3

β) Χημεία Προσανατολισμού: 0,7

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης:

α) Νεοελληνική Γλώσσα: 1,3

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας: 0,7