Γιάννης Ρηγανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Ονομάζομαι Ρηγανάς Γιάννης.

Είμαι Οικονομολόγος (απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση (από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μου, προσπαθώ να αναδεικνύω την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής Επιστήμης και να βοηθώ τους μαθητές μου, ώστε να συνδέουν τη γνώση που αποκτούν με την καθημερινή τους ζωή. Για μένα, η αμφισβήτηση και η εναλλακτική σκέψη είναι απαραίτητα στοιχεία για την κατάκτηση της γνώσης.