Γεώργιος Παπαδημητρίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Ονομάζομαι Παπαδημητρίου Γεώργιος.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Ειδίκευση στη Διδακτική.

Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με την διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση.

Στόχος μου είναι να έχω τις καλύτερες σχέσεις με τους μαθητές μου και να ανακαλύπτω συνεχώς νέες μεθόδους διδασκαλίας.