Α’ Λυκείου

ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ

Στην Α’ Λυκείου οι μαθητές καλούνται να ανταπεξέλθουν σε νέα δεδομένα και σε νέες απαιτήσεις υψηλότερου επιπέδου.

Χρειάζεται προγραμματισμός και συστηματική μελέτη, στοιχεία τα οποία μας χαρακτηρίζουν από το 1979.

Χημεία (διαλύματα)
Φυσική
Αρχαία
Έκθεση
Άλγεβρα (ακολουθίες)
Άλγεβρα (ασκήσεις θεωρίας)
Άλγεβρα (εξισώσεις)
Γεωμετρία (ασκήσεις θεωρίας)
Γεωμετρία (τράπεζα θεμάτων)