50 Ασκήσεις επανάληψης Γ’ Γυμνασίου

 

 

Ο  μαθηματικός  Δημήτρης  Πούνιος  προτείνει  50  ασκήσεις  για  την  τελική  επανάληψη  των  μαθητών  στα  μαθηματικά  της  Γ’  Γυμνασίου