Χορός του Φροντιστηρίου

 

Την  Παρασκευή  15  Φεβρουαρίου  πραγματοποιήθηκε  ο  καθιερωμένος  μας  χορός  στο  νυχτερινό  κέντρο  “ACRO”  με  τον  Γιώργο  Σαμπάνη

Σας  ευχαριστούμε  για  την  μαζική  προσέλευση  καθώς  και  για  την  αξιοπρέπεια  που  δείξατε..

Και  του  χρόνου!!