ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Την  Παρασκευή  10  Μαρτίου  πραγματοποιήθηκε  ο  καθιερωμένος  μας  χορός  στο  νυχτερινό  κέντρο  FEVER

Σας  ευχαριστούμε  για  την  μαζική  προσέλευση  και  την  αξιοπρέπεια  που  δείξατε!!!