Χειμερινό πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2020 – 2021

 

Το  χειμερινό  πρόγραμμα  διαγωνισμάτων  για  το  φροντιστήριο  μας  είναι  έτοιμο..

Σας  ενημερώνουμε  ότι  τα  διαγωνίσματα  διεξάγονται  κάθε  Δεύτερο  Σάββατο  σε  4  βάρδιες,

11.00  με  12.00  για  την  Α’  Γυμνάσιου  και  την  Β΄ Γυμνασίου

13.00  με  15.00  για  την  Γ’  Γυμνασίου  και  την  Β’  Λυκείου

15.00  με  17.00  για  την  Α’  Λυκείου

15.00  με  18.00  για  την  Γ’  Λυκείου

Τα  διαγωνίσματα  έχουν  υποχρεωτικό  χαρακτήρα  και  θα  υπάρχει  τηλεφωνική  ενημέρωση  σε  περίπτωση  απουσίας  σας.

 

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων.

Διαγωνίσματα Α Γυμνασίου        Διαγωνίσματα Β Γυμνασίου        Διαγωνίσματα Γ Γυμνασίου
Διαγωνίσματα Α Λυκείου            Διαγωνίσματα Β Λυκείου             Διαγωνίσματα Γ Λυκείου