Πρόγραμμα Πανελλαδικων εξετάσεων 2020

 

Από  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ανακοινώνεται  ότι  με  Υπουργικές  Αποφάσεις  καθορίστηκε  το  πρόγραμμα  των  πανελλαδικών  εξετάσεων  των  Γενικών  Λυκείων  (με  το  Νέο  και  με  το  Παλαιό  σύστημα) και των Επαγγελματικών Λυκείων 2020.

 

Αναλυτικά  το  πρόγραμμα