Πρόγραμμα διαγωνισμάτων 2019

Το  νέο  πρόγραμμα  διαγωνισμάτων  για  το  φροντιστήριο  μας  είναι  έτοιμο..

Τα  διαγωνίσματα  διεξάγονται  Σάββατο  16.00  με  19.00  και  έχουν  χαρακτήρα  υποχρεωτικό.

Αναλυτικά  το  πρόγραμμα…