Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2018

 

Το  πρόγραμμα  για  τον  δεύτερο  γύρο  των  διαγωνισμάτων  μας  είναι  έτοιμο.

Τα  διαγωνίσματα  έχουν  υποχρεωτικό  χαρακτήρα  και  διεξάγονται  πλέον  Σάββατο  16.00  με  19.00.

Μετά  το  τέλος  της  κάθε  εξέτασης  θα  αναρτούνται  στο  site  μας  τα  θέματα  με  ενδεικτικές  λύσεις  –  υποδείξεις