Προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα για το 2019

 

Ανακοινώθηκε  η  Προκήρυξη  Διαγωνισμού  για  την  εισαγωγή  ιδιωτών  στις  Σχολές  Δοκίμων Σημαιοφόρων  Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.  και  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων,  το  ακαδημαϊκό  έτος  2019-2020,  με  το σύστημα  των  Πανελλαδικών  Εξετάσεων. Ο  αριθμός  των  υποψηφίων  καθορίζεται  σε  τριάντα  (30) για  τους  Δοκίμους  Σημαιοφόρους  και  σε  εκατό  (100)  για  τους  Δοκίμους  Λιμενοφύλακες.

 

Αναλυτικά  η  προκήρυξη