Προκήρυξη ΑΕΝ Αριθμός Εισακτέων και Διαδικασίες

 

Α. Γενικά

 1. Η  διάρκεια  της  εκπαίδευσης  στις  Α.Ε.Ν.  Πλοιάρχων  και  Μηχανικών  περιλαμβάνει  (06)

έξι  διδακτικά  εξάμηνα  και  δύο  θαλάσσια  ταξίδια  (1ο και 2ο)  κατευθυνόμενης  πρακτικής

άσκησης – εκπαίδευσης  σε  πλοία , συνολικής  διάρκειας  (12)  δώδεκα  μηνών.  Τα  δύο

ανωτέρω  θαλάσσια  ταξίδια  περιλαμβάνονται  μεταξύ  των  Α΄-Β΄  κα ι Γ΄-Δ΄ διδακτικών

εξαμήνων  αντίστοιχα.

 

 1. Η  φοίτηση  στις  Α.Ε.Ν.  είναι  δωρεάν  και  δυνατότητα  ενδιαίτησης  για  τους  σπουδαστές

παρέχεται  σε  όλες  τις  Α.Ε.Ν.,  εκτός   των Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου  και  Μακεδονίας,  ενώ  για

τις  σπουδάστριες  δυνατότητα  ενδιαίτησης  παρέχεται  στις Α.Ε.Ν./Κρήτης  και  Ηπείρου.

 

 1. Οι  σπουδαστές / σπουδάστριες  από  την  εισαγωγή  τους  στις  σχολές  τηρούν  τον

Εσωτερικό  Κανονισμό  και  τον  Κανονισμό  Σπουδών  των  Α.Ε.Ν.  όπως  ισχύουν  κάθε φορά.

 

 1. Μετά  το  τέλος  της  εκπαίδευσης  (θεωρητική – πρακτική)  και  κατόπιν  επιτυχών

εξετάσεων  οι  αποφοιτήσαντες  των  Α.Ε.Ν.  λαμβάνουν  μετά  το  Πτυχίο  της  Σχολής  και  το

αποδεικτικό  ναυτικής  ικανότητας  του  Πλοιάρχου  ή  Μηχανικού  Γ΄ τάξης Ε.Ν.

 

 1.  Σημειώνεται  ότι  η  εκπαίδευση στις  ΑΕΝ  συγχρηματοδοτείται  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ

(2014-2020),  μέσω  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού , Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου

Μάθηση». Στην  παρούσα  φάση  έχουν  ενταχθεί  και  υλοποιούνται  οι  δράσεις  “Υποστήριξη

συστήματος  Ναυτικής  Εκπαίδευσης  των  ΑΕΝ  σύμφωνα  με  τα  διεθνή  πρότυπα  και  τη

συναφή  ενωσιακή  νομοθεσία”  και “ Πρακτική  άσκηση  σπουδαστών  ΑΕΝ  επί  πλοίου  για

την  εκπλήρωση  του  Α΄θαλάσσιου  εκπαιδευτικού  ταξιδιού  τους”.

 

Β. Αριθμός Εισακτέων

 

 1. Ο  αριθμός  των  Ελλήνων  σπουδαστών / σπουδαστριών  που  θα  εισαχθούν  στις  Α.Ε.Ν.

Πλοιάρχων – Μηχανικών  κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2018-2019,  καθορίζεται  σε  1119

Έλληνες  σπουδαστές/στριες  (634 Πλοίαρχοι και 485 Μηχανικοί).

 

 1. Επιπλέον  των  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο 1  του  ν. 380/1976

«Περί  εισαγωγής  εις  τας  Δημοσίας  Σχολάς  Εμπορικού  Ναυτικού  υποψηφίων  ειδικών  τινών

Κατηγοριών»  (ΦΕΚ 178/Α)  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.

4256/14 (ΦΕΚ 92 Α)  εισάγονται:

 

2.1.  σε  ποσοστό  10%,  ήτοι  113  Έλληνες  σπουδαστές / στριες  (64 Πλοίαρχοι και

Μηχανικοί),  υποψηφίων  εκ  τέκνων  ή  αδελφών  αναπήρων  και  θυμάτων  πολέμου  και

Εθνικής  Αντιστάσεως , τέκνων  ή  αδελφών  αναπήρων  και  θυμάτων  ειρηνικής  περιόδου  ως

Και  υποψηφίων  που  είναι  πολύτεκνοι , κατά  την  έννοια  του   άρθρου 1  του  ν. 1910/1944

(Α΄229),  όπως  αντικαταστάθηκε   με  την παράγραφο  1  του  άρθρου   6 του ν. 3454/2006

(Α΄75)  καθώς  και   υποψηφίων τέκνων  των  ανωτέρω  πολυτέκνων.

 

2.2. σε  ποσοστό  3% , ήτοι  34 Έλληνες  σπουδαστές / στριες  (19  Πλοίαρχοι  και 15

Μηχανικοί),  υποψήφιων  γονέων  και  τέκνων  πολυμελών  οικογενειών  με  τρία  ζώντα  τέκνα

από  νόμιμο  γάμο  ή  νομιμοποιηθέντα  ή  νομίμως  αναγνωρισθέντα  ή  υιοθετηθέντα,

συμπεριλαμβανομένων  των  περιπτώσεων  άγαμων  μητέρων  με  τρία  μη  αναγνωρισθέντα

ζώντα  τέκνα χωρίς  να  λαμβάνονται  υπόψη   ηλικιακά όρια  για   την απόκτηση  της

ιδιότητας  αυτής.

 

2.3. σε ποσοστό 2%, ήτοι 23 Έλληνες σπουδαστές/στριες (13 Πλοίαρχοι και 10 Μηχανικοί),

υποψηφίων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με

ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί

ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή

δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν

κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

 

 1. Επιπλέον  του  αριθμού  της  ανωτέρω  παρ.1  και  μόνο  για  τους   υποψήφιους της

Πρώτης  Γενικής  κατηγορίας  (υποψήφιοι  μέσω  πανελληνίων  εξετάσεων)  και  σε  ποσοστό

1%  ανά  περίπτωση ,  εισάγονται  8  Έλληνες  σπουδαστέ/στριε (4 Πλοίαρχοι και 4 Μηχανικοί)

απόφοιτοι  Εσπερινών  Γενικών  Λυκείων  και  ΕΠΑΛ.

 

 1. Επιπλέον  του  αριθμού  της  ανωτέρω  παρ.1  και  μόνο  για  τους  υποψηφίους  της

Πρώτης  Γενικής  κατηγορίας  (υποψήφιοι  μέσω  πανελλαδικών  εξετάσεων)  και  σε  ποσοστό

1,5% ανά περίπτωση, εισάγονται 12 Έλληνες σπουδαστές/στριες (7 Πλοίαρχοι και 5 Μηχανικοί)

απόφοιτοι προερχόμενοι από ημερήσια Γενικά Λύκεια (2ο και 5ο επιστημονικό πεδίο) και

Επαγγελματικά  Λύκεια  των  νήσων Λέσβου , Χίου , Οινουσσών  και  Ψαρών,  που  υπέβαλαν

αίτηση-δήλωση  στα  Γενικά   και  Επαγγελματικά  Λύκεια  αντίστοιχα , με  βάση  τη

βαθμολογία  στα  πανελλαδικώς

εξεταζόμενα  μαθήματα  εκπαιδευτικού   έτους  2016-2017.

 

 1. Μετά  τα  ανωτέρω  ο  συνολικός  αριθμός  των  Ελλήνων  σπουδαστών / στριών  που  θα

Εισαχθούν  στις  Α.Ε.Ν.  διαμορφώνεται  σε  1309 Έλληνες  σπουδαστές / στριες

(741 Πλοίαρχοι και 568 Μηχανικοί).

 

 1. Η  ειδικότερη  κατανομή  των  σπουδαστών / στριών  κατά  ειδικότητες , προέλευση, ειδική

κατηγορία  και  Α.Ε.Ν.  αναλύεται  στο  επισυναπτόμενο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄.

 

ΠΗΓΗ  e-employ.gr

 

Αναλυτικά  δείτε τη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις cookie σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν οριστεί να "επιτρέπουν cookies" για να σας δώσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie ή κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή" παρακάτω, τότε συμφωνείτε με αυτό.

Κλείσιμο