Οι αντιστοιχίες για τις μεταγραφές 2019

 

Ανακοινώθηκαν οι αντιστοιχίες των νέων τμημάτων μετά και τις πρόσφατες αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Αναλυτικά  το  ΦΕΚ  (Το  αρχείο  pdf)

Ακόμα  τα  74  τμήματα  του  μηχανογραφικού  μη  αντίστοιχα