Μηχανογραφικό 2018

 

 

Από  το  Υπουργείο  Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  ανακοινώθηκαν  τα  μηχανογραφικά  δελτία  για  τις  πανελλαδικές  εξετάσεις  2018

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  μελετήσουν  ή/και  να  εκτυπώσουν  το  μηχανογραφικό  δελτίο  που  τους

ενδιαφέρει  και  συγκεκριμένα:

– το  μηχανογραφικό  δελτίο  ΓΕΛ  2018  για  τους  υποψήφιους  που  συμμετέχουν  στις  φετινές  Πανελλαδικές     εξετάσεις ΓΕΛ.

– το   μηχανογραφικό  δελτίο  ΓΕΛ  2018  μόνο  για  το  10%  των  θέσεων  εισακτέων, χωρίς  νέα  εξέταση, για   τους  υποψήφιους  που  συμμετείχαν  στις  Πανελλαδικές  Εξετάσεις  2017  ή  2016  με  το  Νέο σύστημα.