Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ

 

Το  φροντιστήριο  μας  για  μία  ακόμα  χρονιά  συμμετέχει  στα  επαναληπτικά  θέματα  της  Ο.Ε.Φ.Ε.

Οι  μαθητές  μας  δοκιμάζουν  τις  δυνάμεις  τους  σε  διαγωνίσματα  πανελλήνιας  εμβέλειας.

Μία  άσκηση  προετοιμασίας  στρατηγικής  και  ψυχολογίας.