Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ φάση Β

 

 

Το  φροντιστήριο  μας  για  μία  ακόμα  χρονιά  συμμετέχει  στα  επαναληπτικά  θέματα  της  Ο.Ε.Φ.Ε.

Οι  μαθητές  μας  δοκιμάζουν  τις  δυνάμεις  τους  σε  διαγωνίσματα  πανελλήνιας  εμβέλειας.

Μία  άσκηση  προετοιμασίας  στρατηγικής  και  ψυχολογίας.