Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αποτελεί για το φροντιστήριο  EΡΕΥΝΑ ζήτημα με μεγάλη σημασία. Γι’ αυτό και το αντιμετωπίζουμε με τρόπο επιστημονικό. Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία συμβούλων  επαγγελματικού προσανατολισμού  EMPLOY.

Είναι πλέον θεσμός για το φροντιστήριο μας η διοργάνωση του σεμιναρίου ΕΠΙΛΕΓΩ  ΣΠΟΥΔΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. Ενημερώνουμε μαθητές και γονείς για όλα τα στοιχεία που αφορούν την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα Α.Τ.Ε.Ι. αλλά και γενικότερα τις σπουδές και τα επαγγέλματα.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς συμπληρώνουμε μαζί σας το μηχανογραφικο. Κλείνουμε ατομίκα ραντεβού με τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2020

2020

2020