Στο  φροντιστήριο  ΕΡΕΥΝΑ  διαθέτουμε  μία  πλήρης  σειρά  βοηθημάτων  για  όλες τις  τάξεις  του  Γυμνασίου – Λυκείου  σε  όλα  τα  μαθήματα!!

Βοηθήματα  που  οργανώνουν  το  διάβασμά  στο  σπίτι  και  καθοδηγούν  τα  παιδιά για  τις  εργασίες  της  επόμενης  μέρας.

Βιβλία  γραμμένα , από  τους  συνάδελφους  καθηγητές  μας , με  μεθοδικότητα  και άριστη  γνώση  του  αντικειμένου  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  καλύτερη  κατανόηση και  αφομοίωση  της  ύλης!!

Μαζί  με  την  εγγραφή , το  παιδί  σας  θα  παραλάβει  όλα  τα  βοηθήματα  της  τάξης  του  εντελώς  δωρεάν!!